انتخاب ژنتیک متوازن ، آینده پرورش طیور

انتخاب ژنتیک متوازن ، آینده پرورش طیور

انتخاب ژنتیک متوازن ، آینده پرورش طیور

صنایع مرغ های گوشتی و تخم گذار در دنیای توسعه یافته امروز، موقعیت خود را غیرمعمول ارزیابی می کنند. چرا که در گذشته تدابیر عملکردی برای زیست پذیری، میزان رشد، نسبت تبدیل خوراک به گوشت، لاشه و میزان کشتار تاکنون برای طیور گوشتی از وضعیت امروز آن ها بهتر نبوده است و این موضوع برای دوام تخم گذاری، زیست پذیری و تبدیل خوراک برای مرغ های تخم گذار نیز به همین صورت است. با این حال، فعالیت های گروههای فعال و مصرف کننده ها در دنیای توسعه یافته بر رفاه حیوانات و شفاف بودن پرورش آن ها تاثیر بسیار زیادی دارد، در نتیجه می توان گفت که تولیدکنندگان طیور برای مدیریت گله های مولد خود با چالش رو به رو هستند.

انتخاب مرغ های تخم گذار در محیط های مختلف

خوشبختانه، کمپانی های پرورش طیور سال هاست گرایشات مصرف کننده ها و فعالان را  شناخته اند و برنامه های انتخابی خود را به گونه ای تنظیم کرده اند که ذخایر ژنتیکی متناسب با شرایط مختلف مرغداری را تولید کنند، عملکرد رفاهی پرنده ها را بهبود داده اند و هنوز هم تلاش می کنند تا هر نسل، سازنده تر و مولدتر از نسل قبلی باشد.
جنبش پرورش مرغ های تخم گذار خارج از قفس در اروپا آغاز شده است اما سرعت گسترش آن در آمریکای شمالی بیشتر است. سویه های مرغ تخم گذار با محیط های کیج فری (بیرون از قفس) سازگاری نشان داده اند زیرا پرورش دهندگان از 20 سال پیش تاکنون شروع به ایجاد محیط کیج فری برایخطوط تولید انتخابی خود کرده اند.
فرانس فن سامبیک (Frans van Sambeek)، مدیر پژوهش و توسعه شرکت ISA اظهار داشت که انتخاب ویژگی های رفتاری مهم کیج فری مانند عادت رفتاری لانه سازی و کاهش پرخاش در واقع پیشرفت ویژگی های مهم اقتصادی مانند تداوم تخم گذاری یا اندازه تخم و همچنین پیشرفت کیفیت را کند نمی کنند زیرا رویکرد متوازن برای انتخاب پرورش دهندگان به کمک تکنیک های ژنومی انجام شده است.
سانتیاگو اوندانو(Santiago Avendano)، متخصص ارشد ژنتیک کمپانی اویاژن اظهار داشت: «ژنومیک بیشتر به دلیل داشتن ویژگی هایی مهم به حساب می آید که برای آن ها در زمان انتخاب، میزانرکوردهای فردی محدود است مانند ویژگی های محدود به جنس. برای مثال، ما در گذشته قادر بودیم تا بر اساس ویژگی های خانوادگی در مورد پتانسیل ژنتیکی برای تولید تخم یا جوجه درآوری پرنده نر انتخابی پیش بینی هایی انجام دهیم اما با علم ژنومیک اکنون می توانیم دقیقا پیکربندی ژنتیک هر کدام از طیور انتخابی را ببینیم و از آن برای پیش بینی دقیق تر پتانسیل ژنتیکی استفاده کنیم.»پوشش پرها
پوشش پرهای مرغ های تخم گذار نمونه ای از آن چیزی است که ویژگی رفاهی به حساب می آید و نشانی از افزایش عملکرد اقتصادی است.
فن سامبیک گفت: « انتخاب بر اساس پوشش پر از نظر بازده خوراک ویژگی مهمی به حساب می آید و نشان می دهد که مرغ ها بیش از اندازه خوراک مصرف نکرده اند (و در نتیجه دمای بدن آن ها حفظ می شود) اما این موضوع از دیدگاه مصرف کننده و جامعه نیز مهم می باشد زیرا در پروش آزاد یا در مرغداری ها، مصرف کنندگان نیاز دارند که رفاه طیور را ببینند».
مرغداری های کیج فری فضای بیشتری برای هر کدام از مرغ ها فراهم می کنند و این امر نیازمند کنترل دمای محل تخم گذاری ها به خصوص در ماه های سرد سال است تا بدین ترتیب پوشش پر بتواند در مصرف خوراک و هزینه های سوخت صرفه جویی نماید.

آماده سازی ممنوعیتنوک چینی
دکتر نیل اوسولیوان (Dr. Neil O’Sullivan)، مدیر تحقیقاتی شرکت Hy-Line International، اظهار داشت که این شرکت انتخاب بر اساس نوک چینی را از 20 سال پیش متوقف کرده است. وی گفت زمانی که برای اولین بار انتخاب پرنده های نوک چینی نشده را آغاز کردیم شکل نوک پرنده ها را ثبت و ضبط نکردیم اما وی گفت که احساس می کنند شکل نوک احتمالا تغییری جزئی کرده است. با این حال، تغییر بزرگ به وجود آمده در رفتار پرنده بوده است.
دکتر اوسولیوان در ادامه گفت: «اکنون مدیریت فارم تصمیم گرفته است تا به درمان نوک بپردازد. اگر طیور در قسمت باز مرغداری ها باشند، شاید نیاز باشد که نوک چینی شوند، اما الزامی نیست».

یافتن راه حل هایی برای میوپاتی های گوشت سینه
پرورش دهندگان در افزایش گوشت سینه مرغ های گوشتی تقریبا موفق عمل کرده اند. در بعضی بازارها، به ویژه در آمریکا، طیوری که برای استخوان زدایی پرورش داده می شود به صورت روتین تا 4.1 کیلوگرم یا بیشتروزن زنده دارند. در کنار بزرگ بودن این طیور، فرآوری کننده ها متوجه افزایش نوارهای سفید و میوپاتی های عضلانی سینه چوبی شده اند.
تمامی پرورش دهندگان طیور گزارش داده اند که اطلاعاتی در مورد چندین ویژگی کیفی در پرندگان در طول فرآوری جمع آوری کرده اند تا بتوانند تا در مورد طیور و خانواده های آن ها اطلاعات کسب کنند.
به گفته دکتر درک امرسون (Derek Emmerson)، نایب رئیس بخش پژوهش و توسعه شرکت آویاژن، « این اطلاعات با تدابیر غیرمستقیم در مورد طیور انتخابی ترکیب شده اند تا این طیور بر اساس شرایطی شناخته شوند که هنوز در آن زندگی می کنند و همچنینراهی بسیار دقیق را فراهم می کنند که طبق آن مشخص نمایند کدام یک از طیور در حال مبتلا شدن به سینه چوبی هستند. ما همچنین تاکید خود را بر ویژگی هایی مثل عملکرد قلبی ریوی افزایش داده ایم تا پایه و اساس فیزیولوژیکی بهتری را فراهم آوریم و بدین ترتیب از کیفیت بهبود یافته گوشت حمایت کنیم و از تاثیر یکی از مهم ترین فاکتورهای خطر برای کیفیت گوشت، یعنی هیپوکسی یا بافت ایسکمی، بکاهیم. »
علت های ریشه ای این میوپاتی های عضلانی به طور کامل شناخته نشده است اما پژوهشگران در حال جست و جو برای راه حل های آن می باشند.
دکتر میچ آبراهامسن(Mitch Abrahamsen)، معاون ارشد رئیس پژوهش و توسعه شرکت Cobb-Vantress گفت: «شرکت کاب  در حال حاضر با پژوهشگران در سه قاره مختلف کار می کند تا راه حل هایی را، هم در کوتاه مدت و هم بلند مدت،برای مشکلات کیفی گوشت که در صنعت دیده می شود، بیابد.»

انتخاب مرغ گوشتی آینده
از پرورش دهندگان، که تمامی ملاحظات مربوط به انتخاب را برای ویژگی های رفاهی و بازدهی در نظر گرفته اند، در مورد این موضوع سوال شد که آیا طیوری که برای استخوان زدایی پرورش یافته اند در آینده بزرگ تر از امروز خواهند شد یا خیر.
ایو ژگو (Yves Jego,)، مدیر پژوهش و توسعه شرکت هوبارد گفت: «ممکن است محدودیت فیزیولوژیکی یا حداقل بهینه سازی فیزیولوژیکی به وجود آید که تاکنون هنوز حاصل نشده است. مسئله فقط این نیست که محدودیت فیزیولوژیکی چه خواهد بود، زیرا این نوع از طیور گوشتی بسیار سنگین باید تحت مدیریت کاملا متفاوت رشد کنند (مشخصات رشد، خوراک، نور، مرغداری، تراکم و …) تا بیشترین محصول نهایی قابل فروش را به دست آورند».
آبراهامسن (Abrahamsen) اظهار داشت: « بله در کوتاه مدت اتفاق می افتد ولی در بلند مدت بستگی دارد. محدودیت های متابولیک وجود دارد که در برخی از وزن های سنگین تر به دست آمده اند اما ما در گذشتهدر این زمینه مشکلاتی با انواع آسیت ها (آب آوردن شکم) داشته ایم. کمپانی های ادغامی متوجه شده اند که چگونه مسائل را مدیریت کنند یا آن ها را محدود نمایند، در حالی که کمپانی های پرورش دهنده بر روی شناسایی خانواده هایی کار کرده اند که وزن بیشتری داشته اند. این اصول همسان بر روی چالش های متابولیک اجرا می شوند که امروزه در وزن های بالا یا میزان رشد سریع با آن مواجهیم.»
امرسون گفت:« گزینش برای ویژگی های رفاهی،که شامل مقاومت پا، نحوه راه رفتن، یکپارچگی کف پا و سلامت قلبی ریوی می باشد، پایه و اساس قیزیولوژیکی بهتری را فراهم می کند تا زیست پذیری و رفاه پرنده را تضمین نماید. به علاوه، انواع نژاد از میان محیط های متفاوت انتخاب شده اند که نژادهای بدون دارو و در معرض چالش های روده ای رایج نیز جزو آن ها می باشند. این امر به ما اجازه داده است تا نژادهایی را توسعه دهیم که در وزن های بالا و بدون آنتی بیوتیک سازگاری دارند.مسئله اصلی طیوری که استخوان زدایی شده اند گسترده ترین مسئله است و عوامل مختلفی مانند عوامل بازار، استفاده از محصول و پذیرش مصرف کننده در آن نقش دارند.»

آیا ویرایش ژنوم در بخش طیور قابل قبول است؟
ویرایش ژنوم فرآیندی است که در آن ژنوم اصلی ارگانیسم به دقت اصلاح یا تنظیم می شود. این تکنیک آغازی برای استفاده از آن در پزشکی مربوط به انسان است که در آن ژنوم بیمار به دقت دستکاری می شود تا تاثیر درمانی از آن به دست آید. برعکس، ارگانیسم هایی که ژنتیک آن ها تغییر یافته است، توالی های دی ان ای خارجی آن ها به صورت ترانس ژنیک وارد شده اند و با ویرایش ژنوم تفاوت دارد؛ در ویرایش ژنوم هیچ دی ان ای خارجی ای وارد ژنوم ارگانیسم نمی شود. متخصصان ژنتیک طیور که در این مقاله مورد مصاحبه قرار گرفته اند همگی اظهار داشتند که ویرایش ژنوم را به عنوان یک تکنولوژی با پتانسیل تاثیرگذاری بر گزینش ژنتیک و پرورش در آینده در نظر می گیرند، اما تاکید نمودند که مشخص نیست آیا مصرف کننده ها و جامعه میان ویرایش ژنوم و ارگانیسم هایی که ژنتیک آن ها تغییر یافته است در زمانی که برای حیوانات تولید کننده غذا استفاده می شوند تفاوتی قائل هستند یا خیر. ویرایش ژنوم در زمان حاضر برای طیور استفاده نمی شود.

نویسنده: ترنس اوکیف (TERRENCE O’KEEFE)

برای مشاهده مقاله ” مروری بر عملکرد کشتارگاه صنعتی طیور ” لطفا کلیک نمایید .
شما میتوانید با عضویت در کانال مزرعه سبز از آخرین قیمت های بازار باخبر شوید .
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 1 =