معرفی مجموعه بلدرچین مزرعه سبز با مدیریت استاد حامد سعیدی فرد

تیزر فوق جهت پخش در تلویزیون و استفاده در فیلم های آموزش پرورش بلدرچین ساخته شده است.