فیزیولوژی گردن خون طیور ( قسمت سوم )

فیزیولوژی گردن خون طیور ( قسمت سوم )

فیزیولوژی گردن خون طیور ( قسمت سوم )

 

نقش هریک ازحفرات قلب درسیکل قلبی
انواع دریچه های قلبی:
دریچه های داخل قلب ازجریان اشتباه خون دربدن جلوگیری می کنند. این دریچه ها از قطعات بافتی زبانه مانندی ساخته شده اند.اگر خون درجهت عکس جریان یابد،جریان معکوس با این قطعه ها برخورد می کند وآنها را وادارمی سازدکه بسته شده ومجرا را ببندند.دریچه های دولختی و سه لختی ازجریان معکوس خون وبازگشت خون به داخل قلب جلوگیری می کنند.
دریچه نیم هلالی
قلب دودریچه نیم هلالی دارد. این دریچه ها درخروجی قلب واقع شده اند تا ازبازگشت خون به درون قلب پس از پمپ شدن آن به خارج جلوگیری کنند. یکی ازاین دریچه ها ازبازگشت خون ازسرخرگ ریوی ( رگ بزرگی که خون را به ریه ها می برد) جلوگیری می کند.
دریچه دیگرازبازگشت خون درآئورت( سرخرگ اصلی بدن، که برای ارسال به بدن است) جلوگیری می کند.
عملکرد دریچه نیم هلالی
محفظه تحتانی قلب منقبض می شود وخون را ازطریق دریچه نیم هلالی واقع درخروجی قلب بیرون می راند،فشاربالای خون سه قطعه انعطاف پذیرواقع دردریچه را بازمی کند واین امکان را فراهم می سازد که خون ازقلب خارج شود و وقتی که قلب بین دوتپش استراحت می کند،خون شروع به بازگشت به درون قلب می کند،این جریان معکوس سه محفظه را پرمی کند وموجب بسته شدن آنها می شود.
دریچه دهلیزی – بطن
دودریچه درقلب وجود دارد که بازگشت خون ازمحفظه های پایین قلب به درون محفظه های فوقانی جلوگیری می کند.دریچه دو لختی درسمت چپ قلب قراردارد.درسمت راست دریچه های سه لختی قراردارند.
عملکرد دریچه دولختی
وقتی که خون ازمحفظه فوقانی قلب به محفظه تحتانی آن جریان می یابد ازدریچه قیفی شکلی دولختی عبورمی کند.جریان خون درجهت درست هنگام استراحت قلب بین دو پش به آسانی ازاین دریچه عبورمی کند، وقتی که محفظه تحتانی منقبض می شود، خون شروع به جریان درجهت عکس می کند وبا برخورد با قطعه های بافتی دریچه موجب بسته شدن آن می شود، طنابهای متصل به این قطعات مانع ازبرگشتن کامل آنها می شوند.
تپش قلب وسرعت آن
قلب درتمام مدت عمرباسرعت بیش ازیک باردرثانیه می تپد.خون ازرگهای خونی که سیاهرگ نامیده می شوند به درون قلب می ریزد.ماهیچه قلبی خون را به سختی فشرده وخون تحت فشاربه درون رگهای دیگری که به سرخرگ موسومند رانده می شود.همانگونه که ذکر گردید قلب ازنوع خاصی ماهیچه ساخته شده است که هیچگاه خسته نمی شود.این ماهیچه 60 تا 80 باردردقیقه فشرده ورها می شود.وقتی که ورزش می کنیم.این رقم می تواند تا 100 باردردقیقه افزایش یابد.
ارتباط قلب ورگهای خونی
خون وقتی که ازقلب خارج می شود به همه جا نمی ریزد.بلکه به آرامی وارد لوله هایی بنام رگهای خونی می شود.نخست خون به داخل لوله هایی بنام سرخرگها جریان می یابد. سرخرگهایی که قلب را ترک می کنند، لوله های ضخیمی هستند.بزرگترین آنها(( آئورت)) نام داردکه قطرآن5/2 سانتیمتر(یا یک اینچ)است،سرخرگها بلافاصله به لوله های کوچکتر زیادی تقسیم و شاخه شاخه می شوند.
این رگهای خونی، خون را به همه قسمتهای بدن حمل می کنند.هرچه ازقلب دورتر می شوند،رگهای خونی بیشتری و با اندازه های کوچکتری وجود دارد.باریکترین رگهای خونی مویرگها نام دارند که آنقدرکوچک هستند که برای دیدن آنها نیازبه میکروسکوپ هست. مویرگها به یکدیگرملحق می شوند ورگهای بزرگتری را بوجود می آورند.این رگها خون را به سمت قلب برمی گردانند.این رگها سیاهرگ نامیده می شوند،هرچه به سمت قلب نزدیکتر می شوند.تعدادشان کمترواندازه شان بزرگترمی شود.
بزرگترین سیاهرگها، خون را به داخل قلب تخلیه می کنند.درواقع رگها خون بدن را دریک چرخه حمل می کنند.سرخرگها خون را ازقلب دورمی کنند،مویرگها به قسمتهای مختلف بدن خون رسانی می کنند،سیاهرگها خون را به قلب برمی گردانند، قلب ورگهای خونی راسیستم گردش خون می نامند. که موجب گردش خون درتمام بدن می شوند درواقع قلب بهترین پمپی است که دراین امردخالت دارد.

 

برای مشاهده خبر “ فیزیولوژی گردن خون طیور ( قسمت دوم) ” لطفا کلیک نمایید .
شما میتوانید با عضویت در ” پیج بلدرچین مزرعه سبز ” از آخرین قیمت های بازار باخبر شوید.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ده − هفت =